Rönninge C blir för dyrt

Detaljplanen för Rönninge centrum i Salems kommun har länge varit en stridsfråga. Kommunalrådet Lennart Kalderén har tillsammans med exploatören Småa drivit på hårt för att få igenom ett förslag som mött stort motstånd hos de boende i kommunen. Ett folkinitiativ för folkomröstning har fått in namnunderskrifter från drygt 10 procent av de röstberättigade i Salem. Frågan om det är nog är ännu inte avgjord i förvaltningsrätten.

Nu har även enskilda moderater börjat inse hur ofördelaktigt förslaget är för Salemborna. Vid kommunfullmäktigemötet den 19 december uppstod en het debatt mellan Lennart Kalderén (M) och Mats Röhr (M), där den senare framhöll att avtalet bara är bra för Småa och en dålig affär för kommuninvånarna. Med yrkande om återremiss på planförslaget av Centerpartiet, Miljöpartiet, Rönningepartiet och enskilda moderater samt ett folkomröstningsinitiativ som ännu ej avgjorts, beslöt fullmäktige att skjuta upp beslutet till ett extra kommunfullmäktigemöte den 30 januari.

För oss i Rönningepartiet har det sedan länge varit helt klart att centrumförslaget kommer att bli en dyr historia för skatte­betalarna. Som förslaget ligger nu kommer det att kunna kosta 50 miljoner kronor för att lösa parkeringssituationen. Vi har sedan Lennart Kalderén skrev under avtalet med Småa 2009 hävdat att det är djupt olyckligt att kommunens företrädare binder upp sig så hårt och tidigt i planprocessen till en exploatör. Vi hoppas nu att fler lokalpolitiker inser att delar av detaljplanprocessen måste backas ett steg för att undvika en miljonsmäll för kommunens ekonomi.

Anders Klerkefors

ordförande i Rönningepartiet