Rör inte vår närtrafiksbuss

Enligt de uppgifter jag har fått ska vår närbuss läggas ner.

Det har inte skett någon ny upphandling med Traveller som skött transporten.

Detta har skett i tystnad. Nu är det dags att vi medborgare protesterar och talar om för SLL hur mycket bussen betyder för oss handikappade!

De påstår att det inte finns underlag för att låta transporten fortsätta.

Då har de inte kollat med dem som utnyttjar närbussen. När vi har åkt med har det ofta varit nästan fullt med rullatorer och passagerare.

Hur mycket kostar det inte SLL att alla i stället anlitar färdtjänsttaxi som har en avgift på 70 kronor per resa, men den avgift som landstinget får lägga emellan är mycket högre?

Vill ni vinna valet? Lyssna då på äldre och handikappade.

Ta reda på fakta och låt vår Närtrafik vara kvar!

Inger Wadeborn Handen