Rör inte vårt barnbidrag!

Svar på insändaren ”Avskaffa barnbidraget för höginkomsttagare” den 27 augusti:

Nej MUF, avskaffa inte det allmänna barnbidraget för att göra om det till ett behovsprövat fattigbarnsbidrag.

Barnbidraget skulle bli stigmatiserande, få en kostsam administration och är det någon gång under livet som man behöver lite extra inkomst så är det just under åren då man har hemmavarande barn.

MUF borde istället driva frågan om att förkorta skolloven. 16 veckors lov, när de flesta föräldrar endast har 5 veckors semester, är en ekvation som inte går ihop.

Vad kostar det inte samhället när skolorna stänger? Var är er arbetslinjeretorik? Den utgår i från en gammal tid då mammorna var hemmafruar och inte heltidsarbetande som många är idag.

Vi är en familj som på pappret tjänar bra, men sedan lägger vi oproportionerligt mycket på vårt boende och är beroende av den där extra tusenlappen i månaden.

Ni kan även hälsa KD att vi vill ha en avgiftsfri förskola och inte höja avgifterna som de har föreslagit.

Sluta sänk våra skatter och erbjud oss istället en värdig skola, vård och omsorg med hög kvalitet.

MAMA OCH PAPA