Min lokala hjälte

Roslagsbana till flyget är en miljösatsning

De flesta är överens om att en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda skulle vara mycket positiv för Täby och nordostkommunerna. I dag åker långt över 100 000 bilar från Täby till Arlanda i ena riktningen och lika många i andra. De försök som gjorts för att öka kollektivtrafik­åkandet på sträckan med buss har misslyckats gång på gång. Bara en procent av transporterna sker med kollektivtrafik. En snabb och bekväm resa med Roslagsbanan och en station precis vid Sky City skulle ändra på den saken. Dessutom skulle nordost bli avsevärt mycket mer attraktivt för företagsetableringar. Fler skulle kunna få möjlighet att arbeta nära sin bostad.

Att förlänga Roslagsbanan är också en uppenbar miljöfråga. Flertalet skulle ställa bilen och åka spårbunden kollektivtrafik i stället om möjligheten fanns. Det finns dock ett parti som är motståndare till en förlängning: Miljöpartiet. Varför anser då Miljö­partiet att det är bättre med biltrafik än kollektivtrafik? Jo, det är fel att locka fler att använda flyg som transportmedel genom en effektiv transport till Arlanda. Det är bättre att alla åker egen bil eller taxi. Detta resonemang torde vara ett miljöpolitiskt haveri.

Miljöpartiet vill således förneka barnfamiljer att åka till Spanien på semester om de tar flyget. Likaså är det felaktigt att göra arbetsresor med flyg. I verkligheten kan dock inte alltid videokonferenser ersätta personliga möten och kontakter. För många är det nödvändigt att flyga i arbetet för att hinna umgås med sin familj på ett någorlunda rimligt sätt.

Arlanda har en mycket stor betydelse för Stockholmsregionens utveckling och i framtiden måste flygplatsen öka sin kapacitet. Inte minst för att vi kommer att vara många fler som bor och verkar i Stockholmsregionen. Då är det viktigt att kunna åka spårbunden kollektivtrafik dit och ställa bilen hemma även för Täbyborna. Men det är fel enligt Miljöpartiet, bättre med bil än spårbunden kollektivtrafik. Just en fin valparoll för ett parti som säger sig värna miljön.

Leif Gripestam (M), ordförande i kommunstyrelsen i Täby

Spårbunden kollektivtrafik till Arlanda är viktigt för Stockholmsregionen, skriver Leif Gripestam (M).arkivbild