Rösta i kyrkovalet!

Kyrkoval stundar. Egentligen är det tre val – ett lokalt val till församlingen, ett regionalt val till stiftet och ett val på riksnivå, till kyrkomötet.

Det är inte så mycket politik i kyrkoval som vid allmänna val. Icke desto mindre anser vi inom Borgerligt alternativ (före detta moderaterna) att det är viktigt med lekmannainflytande i en öppen folkkyrka.

Vi som är medlemmar i Svenska kyrkan i Solna betalar cirka 60 miljoner kronor i kyrkoavgift. Därtill kommer den obligatoriska begravningsavgiften på cirka 19 miljoner kronor, så det är rimligt med insyn.

Därför uppmanar vi alla medlemmar i Svenska kyrkan (från 16 år) att rösta den 15 september.

För Borgerligt alternativ

Mikael Ronsjö

Stellan Schultz