Rösta nej till planen på byggen vid Väsjön

Rädda Edsbergs Sportfält och Väsjöområdet! Väsjöbacken och Väsjöområdet är en tickande bomb! Jag har nu noga studerat den nya planen för ”Södra Väsjöområdet och Edsbergs Sportfält.” Det finns ingenting om de gifter som finns i markerna i området. För att bygga ut hela detta område så krävs det enormt stora saneringar och med detta ofantliga kostnader. Dessa kostnader och planerna för att sanera nämns inte över huvudtaget. Denna miljöaspekt är mycket viktigare än att få in skatteintäkter till Sollentuna i form av fler medborgare som betalar skatt.

Det finns många områden runt om på Moder Jord där man har byggt bostäder på förorenad mark. Resultatet av detta har blivit att tusentals människor har blivit allvarligt sjuka. Vår generation måste ta ansvar för kommande generationer och inte vara lika korkad som generationerna före oss som har förgiftat marken i ovan nämnda område.

Trots en naminsamling som borde varit tillräcklig grund för en folkomrösning satsar Sollentuna 485 000 kronor på diverse marknadsföringsåtgärder för att försöka övertyga Sollentunaborna att man ska få genomföra dessa idiotiska byggplaner. I plan två så visas ytterligare en kostnad på 240 000. Dessa 725 000 kronor skulle kunna läggas på att rusta upp den befintliga miljön runt Sportfältet i stället!

Nu måste vi se till att rösta bort det nya förslaget! Det finns andra platser att bygga på och vi behöver våra gröna ytor. Det är tillräckligt med trafik som passerar Sollentuna i dag: Norra stam­banan, pendeltåg, Norra länken.

Ann Furugård

Ska Väsjöområdet bebyggas måste marken saneras, skriver insändarskribenten.arkivbild