Rut borde inte förbjudas

Allt fler Danderydsbor väljer att få hjälp med hemmet genom rut-tjänster. Förra året var det över 11 procent fler i Danderyd som köpte rut-tjänster jämfört med året innan. Samtidigt ökade företagandet inom rut-tjänster i kommunen med upp emot 30 procent. Rot-tjänster är fortfarande en populär reform som skapat många jobb men det är nu rut-tjänster som ökar mest i Danderyd.

Att behovet av dessa tjänster finns är tydligt. Förutom att avdragen har hjälpt många, inte minst familjer och äldre, att få ihop vardagen så har avdragen främjat kvinnligt företagande, gjort svarta jobb vita och skapat fler och nya jobb. I dag finns nära 17 000 företag som driver verksamhet inom rut och de drivs övervägande av kvinnor. Marknaden för rut-tjänster ökar kraftigt med många nya företag och företagare som anställer fler. Det är framförallt många utrikesfödda kvinnor och unga som går direkt från arbetslöshet till nya jobb.

Jag har träffat anställda och företagare inom rut som brinner för den utvecklingen som nu sker inom tjänstesektorn. Det är ute i hemmen som nya problem stöts på, idéer kläcks och lösningar uppkommer av både medarbetare och kund. Nya tjänster och metoder utvecklas inom de nya tjänsteföretagen som ytterligare förenklar vardagen och som gör att arbetsliv och vardag lättare kan förenas.

Socialdemokraterna och vänstern säger nej till denna utveckling. Att familjer och äldres vardag underlättas, nya jobb skapas och jämställdheten främjas vill de inte se. I stället vill de förbjuda och försämra rut-avdraget.

Isabella Jernbeck (M) Riksdagsledamot, ordf. socialnämnden i Danderyd