Rut ska inte förbjudas

Svar på insändaren ”Rut borde inte förbjudas” den 26 februari:

Isabella Jernbeck (M) ägnar sig redan nu åt att försöka stärka Alliansens chanser att vinna nästa val genom att i flygblad och insändare utmåla ett socialdemo­kratiskt regeringsinnehav som katastrofalt för landet och Danderydsborna.

Nu påstår hon i en insändare att Socialdemokraterna och vänstern säger nej till Rut. Det är ju inte riktigt sant. Att Vänsterpartiet vill avskaffa Rut är en sak men Stefan Löfven har varit mycket tydlig med att Rut-avdraget blir kvar om än mindre lönsamt för de högsta inkomsttagarna.

De tre-fyra miljarder som Rut- avdraget har kostat samhället har naturligtvis underlättat vardagen för många och enligt Almega har det lett till 3 000 nya vita jobb. Det är bra. Men varje jobb har kostat samhället drygt en miljon, vilket är ganska mycket!

Om den kostnaden är rimlig att betala för alla oss skattebetalare berör inte Isabella Jernbeck men hon fasar inför en begränsning av Rut-avdragsmöjligheterna för de mest välbärgade med höga löner. Hon framhåller hur medborgarna i just Danderyds kommun har ökat sina Rut-avdrag med 11 procent.

I ett Sverige med dokumenterat ökande klyftor är det nog många som kan tänka sig en bättre användning av de skattepengarna.

Ingar Beckman ­Hirschfeldt, Socialdemokraterna i ­Danderyd