S blandar bort korten

Svar på insändaren ”Glöm inte bort Täby i tunnelbanedebatten” den 16 juli:

I en insändare ställer ett antal socialdemokrater Roslagsbanans utveckling mot en utveckling av tunnelbana. Tyvärr blandar social­demokraterna bort korten i sin iver att bedriva en populistisk politik och i vanlig ordning står det en sedelpress i partiets källare.

Statens förhandlingsman har offentligt kungjort att han ser utveckling av tunnelbana till Täby i nästa steg. Orsaken är att Roslagsbanan, oavsett om den trafikeras av 10- eller 15-minuters­trafik, är så snabb att en utbyggd röd tunnelbanelinje endast gagnar resande från centrala Täby mot Stockholm. Reseeffekten blir därmed för liten och är inte ekonomiskt försvarbar.

Det kommer att ta mycket lång tid att bygga ut tunnelbanan i regionen. Inte någon av de föreslagna dragningarna kommer att stå klar före 2025. Roslagsbanan utvecklas däremot i närtid med 10-minuterstrafik och får en kapacitetsökning med 80 procent. Nya moderna tåg trafikerar banan från 2016 och allt ska vara klart 2018.

Om utvecklingen av Roslagsbanan stoppas à la (S)-förslaget saknas ändå minst sju miljarder kronor för utveckling av tunnelbanan.

Leif Gripestam (M) ­

ordförande i kommunstyrelsen