S-miljoner till de äldre

Värmdös äldre och funktionsnedsatta riskerar att drabbas av stora nedskärningar i år och nästa år. En färsk prognos pekar på ett underskott på 19 miljoner kronor vid årets slut under Alliansen.

Därför är det glädjande att den socialdemokratiskt ledda regeringen beslutat om en miljardsatsning för fler händer i omsorgen. Det ger de som byggde landet en värdigare ålderdom och vår värdefulla personal nödvändig avlastning. I Värmdö innebär det att vi på nästa nämnd kan besluta om ett tillskott på 3 miljoner kronor i år. Nästa år kommer dubbelt så mycket.

I vårt kommande budgetförslag för Värmdö återkommer vi med fler fullt finansierade stora reformer för att göra Värmdö bättre för våra äldre, som fler särskilda boenden, gratis trygghetslarm och slopad minuthets i hemtjänsten.

Mikael Lindström (S) 2:e vice ordförande

vård- och omsorgsnämnden