S säger nej till att ­bygga ut Lidingöbanan

I Dagens Nyheter (5/2) är Socialdemokraterna i landstinget tydliga med att de vill avbryta förlängningen av Spårväg City till Ropsten och med det stänga dörren för att ta Lidingöbanan till Sergels torg. För oss moderater är arbetet med göra det lättare för fler att resa kollektivt viktigt, både för pendlarna men också för vår gemensamma miljö.

Större, tystare och mer tillgänglighetsanpassade vagnar gör att det blir enklare ta sig till och från arbetet eller skolan samtidigt som att vi minskar utsläppen. När fler lättare kan ta sig till Lidingö har också våra lokala företag större möjlighet att växa och anställa.

Det finns starka samband mellan en väl utbyggd kollektivtrafik och möjligheterna till fler jobb och när Norra Djurgårdsstaden står färdig kommer det att innebära många nya arbetsplatser med bara några minuters pendlingsavstånd med en förlängd Lidingöbana. Det är förvånande att det finns ett så stort motstånd mot detta inom Social­demo­kraterna.

Att dessutom slippa byta i Ropsten och kunna läsa eller arbeta vidare samtidigt som man pendlar är efterfrågat och något som gör att fler kan välja att resa kollektivt. Här behövs det fler satsningar, inte färre!

En röst på Socialdemokraterna i landstingsvalet är således en röst mot Lidingöbanans utveckling. Vi undrar därför om Socialdemokraterna också på Lidingö står bakom kravet från deras vänner i landstinget om att stoppa förlängningen av Lidingöbanan?

Paul Lindquist (M), ordförande i kommunstyrelsen

Ida Drougge (M), ordförande tekniska nämnden