Så blir effekterna av det fria skolvalet

Eftersom min son ska börja i förskoleklass i höst var jag för några dagar sedan på Kumla skola för att få information om vad skolan har att erbjuda.

Kumla skola verkar vara en riktigt bra skola, och som dessutom ligger närmast, men under mötet framkom att i höst ska det endast bli två förskoleklasser med totalt 46 barn.

I Tyresö kommun gäller från och med i år syskonförtur. Efter det gäller närhetsprincipen. På informationsmötet var vi cirka 60 föräldrar varav inte en enda hade äldre barn i Kumla skola i dag.

År 2013 var det 80 sökande till skolan och barnkullen är knappast mindre i år. Eftersom barn med syskonförtur troligen kommer att fylla alla 46 platserna är det högst osannolikt att någon av oss som var med på mötet kommer att få ha våra barn i Kumla skola i höst.

Vi som dessutom inte bor direkt granne med skolan har förmodligen inte en chans att få våra barn till Kumla skola trots att den är närmast. Alternativet som då återstår är de platser som blir över på skolor längre bort.

Detta innebär således att vi föräldrar måste skjutsa våra barn till skolor längre bort och ytterligare bidra till det trafikkaos som ofta råder vid skolor i dag. Samåkning med kompisar som bor grannar eller väldigt nära varandra omöjliggörs också eftersom barnen skall skjutas till olika skolor. Är det det här som är tanken med det fria skolvalet?

Om det ska kallas ”det fria skolvalet” anser jag att det är kommunens skyldighet att lösa skolfrågan så att föräldrar och barn blir nöjda. Jag ser mycket hellre att min son går i en tillfällig paviljong (för att klara toppar av barnkullar) i en skola vi valt än i en permanent skolbyggnad i en skola vi inte valt. I annat fall borde det kallas ”det ofrivilliga skolvalet”.

Bekymrad Pappa till son 5 år