Så blir Sverige humanare

Idag finns det stora brister i Sveriges asyl- och flykting­politik. Människor på flykt från förtryck, hot och våld nekas asyl och skickas tillbaka dit de i värsta fall riskerar livet.

Det är inhumant och ett hot mot de mänskliga rättigheterna. Alla människor behöver en fristad och i dag görs inte tillräckligt för att denna rättighet ska bli en realitet.

Ett av problemen är att EU har för stor makt över Sveriges migrationspolitik och att murarna runt Europa växer allt högre. Med Dublinförordningen och militärbevakade gränser tvingas människor ta olagliga och ofta farliga vägar för att söka asyl i Europa. Den svenska flyktingpolitiken måste bygga på solidaritet och medmänsklighet.

Genom att ta bort makten över den svenska asylpolitiken från EU och göra den mer human kan vi ta steget mot ett varmare Sverige.

Miranda Gatti Ung vänster