Min lokala hjälte

Så gör vi Sollentunas skolor ännu bättre

Att satsa på barn och ungdomar är att satsa på framtiden. Det finns nästan inget som påverkar en människas möjligheter att förverkliga sina talanger mer än en god utbildning. I Sollentuna har vi år efter år lyckats flytta fram positionerna lite i sänder när det gäller skolan. I dagarna fick kommunen ett nyinstiftat skolkommun­pris av Sveriges kommuner och landsting (SKL) som ett kvitto på att ett långsiktigt förbättrings­arbete har burit frukt. Det är många duktiga medarbetare ute på skolorna som har anledning att räta på ryggen och känna stolthet över denna utmärkelse.

Det betyder förstås inte att vi är färdiga eller nöjda. Det finns massor av utmaningar att hantera i skolan och vi kristdemokrater har ett antal förslag.

Till att börja med måste lärarna låtas vara lärare. Skolans roll som fostrare, lärare som experter inom ett otal frågor och en ökad administrativ börda blir en omöjlig ekvation. Rensa i djungeln och låt den lärarledda undervisningen stå i fokus.

Vi vill att de bästa krafterna ska få ansvaret för barnens undervisning. Därför vill vi se högre betygskrav för lärarutbildningen och att någon form av lämplighetsprov införs. Det måste naturligtvis i andra änden också motsvaras av att lönekuvertet blir tjockare.

På nationell nivå måste det inrättas en verksamhet som utvärderar undervisningsmetoder och stimulerar akademisk forskning. Det skulle säkerställa att undervisningen inte styrs av tillfälliga trender och modenycker.

Till sist handlar det naturligtvis också om värden som inte låter sig fångas i meritpoäng. Elevhälsan måste bli mer utbyggd och kunna möta varje elev. Välstädade fräscha toaletter och väldoftande näringsrik lunch är andra viktiga verktyg för att Sollentuna ska nå målet att ha Sveriges bästa skolor. Vi är inte där än – men vi har siktet inställt och vet vad vi vill.

Magnus Ramstrand (KD) ­gruppledare

Carlos Romero (KD)

skolpolitiker

Undervisning med lärare måste få större fokus i skolan, anser insändarskribenterna.arkivbild

Rensa i djungeln och låt den lärarledda undervisningen stå i fokus.