Så har vi gjort Haninge varmare

I tider av finansiell oro, naturkatastrofer och väpnade konflikter så är det viktigt att vi tar hand om varandra. Vi tar naturligtvis alla hand om våra nära och kära så gott vi kan, men många tar ett ännu större ansvar. Det kan vara en frånskild småbarnsmamma som får barnvakt av någon i närområdet. Det kan vara en anställd som avslöjar fel inom vården. Det kan vara en kvinna som vinner ett diskrimineringsmål för att en person ställt upp som vittne trots hot. Men jag ser också dagligen exempel på motsatsen.

Villaägare som protesterar mot att kommunen vill bygga ett boende för de svaga i samhället. Människor med svenskt pass som tycker att vi inte ska ge ut fler medborgarskap. Men om du är stark och händig och inte ifrågasätter arbetsvillkoren, då ska du få stanna här en tid, för då kan vi tjäna pengar på dig.

För varje politiskt beslut vi tar ska vi tänka på hur det påverkar den sociala hållbarheten. Det slog mig häromdagen att vi det senaste året nog kan vara ganska stolta över oss själva. Vi har:

w Ändrat strukturbidraget till förmån för de som inte är födda med det svenska språket.

w Ökat antalet platser för ensamkommande barn från fyra till sju.

w Beslutat om modersmålsersättning till gymnasieskolorna från 2014.

w Infört en ny klagomålshantering som gör det lättare att framföra synpunkter på saker som inte fungerar på skolorna.

w Beslutat om en ny verksamhet, kallad sociala insatsgruppen, som ska fånga upp gymnasieungdomar tidigt om de hamnar snett i samhället.

w Tagit fram en praktisk handlingsplan för trygghet och studiero som gör det lättare för all personal att veta hur man hanterar mobbing, kränkningar och diskriminering.

w Beslutat om en mottagningsenhet där nyanlända för första gången någonsin kan komma med hela familjen till samma ställe för kartläggning, elevhälsa med mera.

w Beslutat om en avdelning som ska leta upp och motivera ungdomar 16-20 år som inte går i skolan eller arbetar.

Det känns bra att vi som kommun kan bidra till ett varmare samhälle.

Johan Svensk (MP)

ordförande gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden