Så hittar du en bra p-plats

Det finns 10.000 lediga parkeringsplatser i Stockholm.

Var?

Jo, framför, mellan och bakom de parkerade bilarna.

Av missriktad hänsyn lämnar vi ofta alldeles för stora och i bland helt onödiga luckor som minskar antalet tillgängliga p-platser.

För att frigöra dessa p-platser behöver du föregå med gott exempel och följa dessa råd:

1. Max 0.5 meter lucka per bil. Till exempel 25 centimeter framför och 25 centimeter bakom bilen.

2. Lämna ingen lucka där det inte behövs. Till exempel till utfarter (det räcker med att bilar kan komma ut, mer behövs inte) och vid början och slutet på er parkeringssträcka, till exempel vid p-skylten.

3. Fyll helst på en parkeringssträcka från ändarna så får flest plast. På detta sätt blir massor av p-platser lediga och du hittar själv lätt en plats!

P-Lisa