Så in i Norden svårt att få jobba

När vi reser mellan de nordiska länderna behöver vi svenskar inte visa något pass. Så har vi haft det sedan 1954! Men om vi vill arbeta i något annat nordiskt land stöter detta på olika hinder. Trygghetssystemet är inte anpassat för detta. Vad händer med pensionen om man arbetar ett antal år i ett nordiskt grannland och vad gäller om man blir arbetslös?

Osäkerheten om detta gör att många undviker att söka arbete i något av våra grannländer. Information om vad som gäller måste spridas.

Även information om vad som gäller när man startar företag i våra nordiska länder måste finnas tillgänglig. Denna är i dag nästan obefintlig. Vi har goda förutsättningar för en gemensam arbetsmarknad och företagsmarknad.

Enligt Gränshindersforum finns i dag 35 olika hinder som hämmar rörlighet av arbetskraft i Norden!

Ett samarbete mellan Danmark, Sverige och Finland borde snarast börja för att utverka en strategi för gemensamma regler. Så kan vi skapa fler nya företag!