Så kan Haninges skolor bli bäst

Om vårt gemensamma mål i Haninge är att skapa Sveriges bästa skolor så måste vi inse att den nu förda politiken inte leder oss rätt. I nuvarande takt kommer det att ta minst 20 år innan Haninges elever är i nivå med det nationella genomsnittet. Vi socialdemokrater tänker inte offra en hel generation i väntan på förbättring och presenterar därför nu en ny politik som innebär högre ambitioner för våra skolor.

Varje dag är var tionde anställd i förskolan och skolan borta från jobbet på grund av sjukdom. Det är då inte konstigt att varannan anställd saknar förtroende för den högsta ledningen och var tredje anställd inte kan rekommendera Haninge som arbetsgivare. Vi behöver en ny personalpolitik. Fler lärare med rätt utbildning krävs för att varje barn ska få den hjälp i skolan de har rätt till. Haninges lärartäthet ligger i dag i botten och därför presenterar vi offensiva investeringar i fler lärare för att skapa mindre klasser i de lägre åldrarna. Vi måste från politiskt håll stärka och hålla samman ledarskapet på alla nivåer. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att rektorer och lärare ska ägna sig åt skolutveckling och inte onödig byråkrati. Den administration som finns ska användas som ett verktyg i skolutvecklingen. Vi socialdemokrater avsätter i vår budget särskilda medel för kompetensutveckling. Haninges barn och unga förtjänar engagerade och kunniga lärare, som har tid att se varje elev. Förstärk det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att det under flera år blivit åsidosatt påverkar både skolans ledarskap och utveckling. Att systematiskt arbeta med såväl personalens som elevernas arbetsmiljö är ett smart sätt att skapa trygghet, arbetsro och inte minst en skola i världsklass.

Robert Noord (S)

oppositionsråd

Maria Fägersten (S)

andre vice ordförande grund- och förskolenämnden