Så ska Fruängen och Älvsjö göras grönare

År 2022 kan enbart Stockholms kommun ha uppemot en miljon invånare. Det ställer stora krav på tillgång på bostäder och utbyggd kollektivtrafik på spår och väg. För att värna grönområden krävs att vi bygger tätare och högre på väl utvalda platser.

Miljonstaden Stockholm måste också vara en miljöstad i världsklass. En stad som uppmuntrar goda idéer och samverkan. Det kan handla om möjligheten att odla upp delar av ett grönområde eller att arrangera en marknad för lokalproducerade produkter.

Här är några av våra förslag för Älvsjö och Fruängen.

w Nu blir Älvsjöskogen äntligen naturreservat – en seger för oss och alla andra som kämpat för att skydda skogen. Nu måste grönområdena på båda sidor om järnvägen förbindas.

w Anlägg en park på Sjöängen närmast Brännkyrka kyrka, gärna med fontän, boulebana, rekreationsyta och odlingslotter. Området kring kyrkan måste värnas.

w Älvsjös nya stadsdel ska bli ett miljövänligt och barnvänligt bostadsområde. Solceller på taken, laddstationer, cykelstråk till City, samt gröna tak med odling och bikupor är några av våra förslag.

w Bygg på Fruängens centrum på höjden med både bostäder och kontor. Taken bör användas för bland annat odling och caféverksamhet under sommarhalvåret.

w Anlägg solceller på taken på Stockholmsmässan, Brännkyrka kyrka och församlingshem, samt Fruängens Centrum.

w Bygg ut tunnelbana mellan Hagsätra och Älvsjö.

w Bygg Spårväg Syd. Prioritera sträckan från Hagsätra, Älvsjö, Fruängen och Skärholmen till Kungens kurva.

w Fortsatt utbyggnad av cykelvägar och cykelstråk. Förbättrat underhåll för att öka framkomligheten, inte minst under vintern.

Så vill vi göra vår del av Stockholm trivsammare och mer hållbar. Vilka idéer har du? Alla idéer behövs för att göra vår stad grönare och skönare.

Evy Kjellberg

Henrik Dahlsson

Brännkyrkacentern

Solceller på taken i Älvsjös nya stadsdel är en del i att uppnå en miljöstad i världsklass, enligt skribenterna.foto: Mostphotos.com

Älvsjös nya stadsdel ska bli ett miljövänligt och barnvänligt bostadsområde.