Så vill MP stötta växande företag

Miljöpartiet har presenterat vår­ens skuggbudget. Våra främsta prioriteringar är klimatansvar, bättre skola och fler nya jobb. Många nya jobb växer fram just hos små och medelstora företag. Då behövs en politik för att dessa företagare ska våga satsa på att anställa och utveckla sina verksamheter.

Den 9 maj bjöd Miljöpartiet i Upplands-Bro tillsammans med Per Bolund, ekonomiskpolitisk tales­person och riksdagsledamot, in till samtal om jobben.

Miljöpartiet vill minska regelkrånglet, slopa sjuklöneansvaret för företag med upp till tio anställda, locka den yngre generationen genom Ung Företagsamhet och andra satsningar och erbjuda rimliga finansieringslösningar vid nystartande av företag.

Om förutsättningarna för att driva företag blir bättre kan fler se företagande som en möjlig karriärväg. Per Bolund efterlyser bredare politiska överenskommelser över blockgränserna för att snabba på arbetet med dessa frågor.

Vi har också en politik för de offentliga jobben. Upprustning av järnvägen och miljonprogrammen samt fler händer i vården och skolan skapar många jobb.

Vi granskar också alla våra förslag utifrån hur de påverkar kvinnor respektive män som grupp. Skillnaden i nettoinkomst mellan kvinnor och män har ökat kraftigt sedan Fredrik Reinfeldt (M) blev statsminister. Därför går 65 procent av Miljöpartiets ekonomiska reformer till kvinnor. I skolan, vården och omsorgen jobbar betydligt fler kvinnor än män. Genom att ge mer resurser till välfärden gynnar Miljöpartiet både arbetsvillkoren och kvaliteten i dessa verksamheter. Miljöpartiet vill också införa rätt till heltid och deltid, minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män, samt införa ett golv i sjukförsäkringen.

Per Bolund, ekonomiskpolitisk talesperson Miljöpartiet

Sara Ridderstedt, Ordförande Miljöpartiet Upplands-Bro

Anna Norberg, Gruppledare Miljöpartiet Upplands-Bro