Så vill vi forma Solnas skolor för framtiden

I dag toppar Solna som den mest företagsvänliga staden. Kan vi möjligen tala om en Solnaanda och vad beror den i så fall på? Samtidigt håller våra skolelever hög nivå när det kommer till att nå kunskapsmålen, Solnas skolungdomar är tredje bäst i Stockholms län.

Centerpartistisk skolpolitik är liberal och individanpassad. Vi tror på en pedagogik som möter varje elev där individen befinner sig, som stimulerar och ger stöd för varje elev att nå sin fulla potential är effektivare än tvång. I svensk skola måste det vara möjlig att få vara extremt duktig på matematik eller att rita konstruktionsritningar. Inom ramen för begreppet ”Alla människors lika rätt och värde” ryms med en självklarhet rätten att få vara den man är i klassrummet. Fram­tidens lärare måste ha kompetens och skicklighet att möta alla personligheter, därför måste fortbildning vara självklart i den svenska skolan.

Solna är en stad i utveckling som strävar efter förskolor och skolor med hög kvalitet där barn och elevers lärande är viktigt. Centerpartiet i Solna vill skapa en skola där alla trivs och mår bra. Vår vision är att Solna ska ha Sveriges bästa skola inom 10 år och där undervisningen är individ­anpassad utifrån varje enskild barns behov och förutsättningar.

Den mest prioriterade frågan just nu i Solna är att bygga ut trådlösa nätverk på alla skolor och förskolor, därefter IT som lärverktyg, IT i skolan. Lärarna måste ha fri­heten, kompetensen och ansvaret att använda moderna lärverktyg.

Centerpartiet har under våren besökt skolor runt om i landet för att lyssna och diskutera utifrån frågan: ”Hur utformar vi en hållbar skola för kunskap och kreativitet, med hjälp av modern teknik och med avstamp i aktuell forskning på hjärna och lärande?”

Anna C Nilsson (C)

gruppledare och kommunalråd

Varje elev ska få stöd för att nå sin fulla potential, skriver Centerpartiets kommunalråd i Solna.arkivbild

Vår vision är att Solna ska ha Sveriges bästa skola inom 10 år och där undervisningen är individanpassat utifrån varje enskild barns behov och förutsättningar.