Så vill vi lösa bristen på bostäder i Sollentuna

Stockholmsregionens befolkning växer varje dag med två fulla SL-bussar med nyinflyttade och nyfödda Stockholmare. På ett år ger det 40 000 nya invånare. Ungefär 1 000 av dessa bosätter sig i Sollen­tuna. Antalet nybyggda bostäder räcker inte för att alla dessa nya invånare ska ha någonstans att bo. Bostadsbristen ökar och med dem otrygga bostadsförhållanden för allt fler.

Den moderata kommunledningen i Sollentuna vill inte ens erkänna att det råder bostadsbrist i Sollentuna. Trots att över 30 000 personer står i Sollentunahems intressekö.

Vi Socialdemokrater är däremot väl medvetna om bostadsbristen och för oss är det en självklarhet att Sollentuna ska ta sin del av ansvaret för bostadsförsörjningen i Stockholmsregionen. Vi har därför på sistone lagt tre konkreta initiativ för att öka och snabba på bostadsbyggandet i Sollentuna. De tre initiativen är:

Öka målet för det årliga bostadsbyggandet från 300 till 450 nya bostäder per år.

Kartlägg vilka färdiga detalj­planer för bostadsbyggande som är antagna och om byggstart är planerad samt ge ägardirektiv till Sollentunahem om att förhandla för att förvärva byggrätter på dessa tomter för att snabba på byggande.

Genomföra en ”gluggutredning” för att hitta lämpliga tomter för kompletterande bostadsbyggande.

Den moderatledda majoriteten har avslagit de två första förslagen och det tredje är ännu inte behandlat. Man kan säga att Moderaterna väljer att dra bostadsbyggandet i långbänk i stället för att sätta spaden i marken. Förlorarna på deras politik är ungdomar och andra som inte kan flytta hemifrån eller tvingas till en otrygg bostadssituation.