ANNONS

”Jag har sett sådant vanstyre förut!”

Sedlar pengar från Most Photos
Ok att sänka skatten. Men värna föreningarna.
Inget fel med att sänka skatten, men det förutsätter dels att man inte drar in på annat ekonomiskt stöd till civilsamhället, dels att man använder skattemedlen på ett professionellt sätt!
Sluta till exempel att valsa runt med populära mötesplatser som Tor för dyra pengar.
Det tycker Ingvar Mattsson som skrivit denna insändare.
ANNONS

Enligt uppgifter från föreningar på ön har kommunen minskat de årliga bidragen och tar ut och planerar att ta ut hyra, när kommunens anläggningar används. Detta drabbar framför allt ungdoms- och idrottsrörelsen.

Dessutom får kommunens funktionsnedsatta sänkt ersättning.  Svensken är i genomsnitt medlem i 2,6 föreningar. Det gäller säkert Lidingö också, förmodligen ett högre tal! Därmed drabbas varje familj av högre kostnader för nödvändiga och uppskattade aktiviteter för att de ledande partierna (M, LP, KD), utan majoritet, ska glänsa med en skattesänkning!

Medborgarna kräver att kommunen redovisar hur mycket avgifterna höjs och vilken hyra som beräknas tas in från föreningar. Jag ska kontakta föreningar på Lidingö för en sammanställning.

Sedan måste det bli stopp på kommunens enorma slöseri med våra skattemedel genom att rusta upp och valsa runt med mötesplatser, bibliotek med mera från uppskattade platser till Stadshuset, som vi symboliskt kallar Pyramiden! Politikerna sitter som faraoner och pekar nedåt. Man lyssnar inte på dem där nere! De ska bara komma upp och klia oss politiker på ryggen.

Jag åkte över Lidingöbron för första gången 1937. Har arbetat med landets samtliga kommuner och sett denna form av vanstyre förut!

Ingvar Mattsson