Sagan om skogen

Det var en gång en liten skog Där fanns täta granar, kraftiga tallar och mänger av olika lövträd. Där fanns hackspettar av olika slag, stora ringduvor och många andra fåglar. Där fanns igelkottar, ekorrar, harar och rådjur.

Nu skulle skogen förskönas.

Nu finns glesa granar, taniga tallar och spinkiga lövträd. Nu syns endast skatorna och inget vilt. Nu är det djupa spår i skogen efter skogsmaskinerna.

Nu kan rådjur inte gömma sig och barnen har ingenstans att leka kurragömma eller bygga hyddor.

Annika