Säkrare cykla på trottoar

Många vet att det är olagligt att cykla på en trottoar men samtidigt vet man att det är säkrare.

Och om man som cyklist cyklar på en trottoar som är markerad som cykelbana, kan man efter en bit möta människor som skriker åt en då det inte fanns liknande märke från det håll som de kom ifrån.

I storstäder kan jag förstå denna regel, att man inte får cykla på trottoarer, men i en ort som Handen där de flesta trottoarer går efter vägar (och inte stads-gator) tycker jag man ska utgå ifrån att cykling är tillåten.

I annat fall kan kommunen sänka trottoaren till vägens nivå så den kan kallas för vägren och då skulle det bli lagligt samtidigt som man kan bygga billigare ­vägar som även kan markeras som cykelväg.

JE