Sälja prästgården är ingen bra idé

Kyrkorådet i Österåker Östra Ryds församling – som leds av Levande kyrka – har under en längre tid planerat för en försäljning av Östra Ryds prästgård. Ekonomiska skäl har anförts.

Vi i Borgerligt alternativ, som ställer upp som partipolitiskt obunden nomineringsgrupp i kyrkovalet, tycker att även prästgården är en del av vårt kulturarv. Den hänger ihop med miljön kring kyrkan och landskapet däromkring. Ett område som har klassificerats som område av riksintresse.

Den dag nuvarande hyresgäster inte längre önskar bo kvar kan man fundera över en annan användning inom ramen för kyrkans verksamhet.

Överväganden bör framgent också göras beträffande Vasagården – församlingsgården i Rydbo – som för närvarande inte nyttjas fullt ut. Här kanske man kan finna andra alternativ, såsom prästgården eller en mindre församlingsgård nere vid kyrkan, där kyrkkaffe kan erbjudas och mindre samlingar anordnas.

Vi i Borgerligt alternativ kommer efter valet att verka för att prästgården inte säljs.

Jan Olov Sundström

Borgerligt alternativ

Jag har under denna underbara sommar på mina promenader i Margretelund och längs med kanalen fått kontakt med många andra flanörer. Frågor har ställts om varför endast ena sidan av kanalen är tillgänglig för allmänheten.

Jag har då dragit mig till minnes artiklar och intervjuer i denna tidning med vår duktiga och omtyckta landskapsarkitekt Gisela Holmgren. Förklaringar till varför det ser ut som det gör har givits av henne, men även förslag till hur även andra sidan av kanalen kan bli tillgänglig.

Min och andra funktionshindrades dröm är att en markförbindelse i samma plan möjliggjordes mellan Fiskartorpet/Margretelund och Badholmen/Österskär.

Som det nu ser ut måste den som har rollator, barnvagn eller annat gånghjälpmedel gå Margretelundsvägen via Östra Banvägen för att komma till Sjövägen och Badholmen. En avsevärd omväg!

Ed Vivenius