Samarbete för fräschare toaletter

Svar på insändaren ”Elevernas toaletter är för äckliga” den 30 juni:

Jag vill som rektor ge en förklaring men framför allt vädja om samarbete för att kunna förbättra elevernas skolmiljö. Breddenskolans elevtoaletter som ligger nära entrédörrar är hårt belastade, då många yngre elever som lekt ute sprungit in med skorna på, då nöden blivit alltför påträngande i lekar som de helst inte vill avbryta.

Jag tror att vi med gemensamma krafter – träning hemma och träning i skolan kring toalettbeteende – kan göra skillnad. Toaletten på läsarbilden renoverades för två år sedan och smutsen kommer från barnskor som haft bråttom in och inte av gammal smuts.

Elevtoaletterna städas dagligen då skolan stängt och vi gör vad vi kan för att hålla dem så fräscha som möjligt.

Vi tar gärna emot förbättringsförslag, så att vi tillsammans kan göra det bra för era barn/våra elever.

Ebba Wannegård

rektor Breddenskolan