ANNONS

Samlad expertis kan ge hållbart alternativ

ANNONS

Alliansens förslag om ett kraftvärmeverk i Hagby har mött massiv kritik och kommunledningen förordar ett omtag men varken Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet eller Kristdemokraterna förklarar vad det innebär.

Miljöpartiet i Täby föreslår att kommunen anlitar oberoende nationell expertis från närings­livet, universitet, miljöinstitut och från kommuner med liknande verksamhet. Syftet är att ta fram hållbara förslag som gynnar miljön och tillgodoser ett framtida uppvärmningsbehov på cirka 300 gigawattimmar (GWh)per år i Täby, Vallentuna och Österåker.

Hagbyverket hade, om det förverkligats, minskat oljeeldningen men ökat de lokala och globala utsläppen av tungmetaller och växthusgaser, förstört värdefull kulturmark och gynnat enbart Eon. Fullt utbyggt skulle verket ha eldats med (eventuellt importerat) verksamhetsavfall, biobränsle och olja. Kritik har lämnats av länsstyrelsen, naturskyddsföreningen i Täby, invånare och Miljöpartiet för bland annat en överkapacitet på 600 GWh/år.

Brandrisker i bränslelager, ”storskalig/klumpig arkitektur” och utsläpp av kväve och kvicksilver i grundvattnet inom en kulturmiljö av riksintresse och ut i Stora Värtan har också påpekats.

I miljökonsekvensbeskrivningen medger Eon ökade växthusgasutsläpp jämfört med dagens men hävdar att kompensation kan ske genom att elen ersätter utländskt kolproducerad el. Beräkningarna bygger dock på ytterst osäkra antaganden om skatter, elcertifikat och elefterfrågan under de kommande 40 åren. Inga försäkringar om elutbyte eller kontroller finns redovisade.

MP anser att förslaget är oacceptabelt. Expertgruppen måste utreda energibehovet på kort och lång sikt och pröva alternativa metoder och placeringar liksom ägandet och förvaltningen. Full insyn ska råda i tidigare uppgjorda avtal och under processen. Utförda investeringar ska beaktas. Öppna hearings där kommunledningen tar till sig framförda synpunkter bör ingå i processen.

På så sätt kan vi komma fram till en attraktiv lösning på hur hållbar uppvärmning i Täby ska utföras för medborgarnas bästa.

Thomas Elevant, Kerstin Esp­man, Niclas Evén, Lisl Giertz, Elisabeth Johansson, Malin Karlsson, Eva Pethrus, Marie Stegard Lind, Rolf Öberg för Miljöpartiet Täby.

Expertgruppen måste utreda energibehovet på kort och lång sikt och pröva alternativa metoder och placeringar liksom ägandet och förvaltningen.

ANNONS

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Täby direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.