Samma rätt till Posten måste gälla för alla!

Det är helt oacceptabelt att man inte klarat att skydda brevbärarna så de kunnat dela ut posten på Terapivägen.

1 300 hushåll har varit utan post i brevlådorna i en månad! I stället har man fått hämta posten nere i Huddinge med både restid och lång kötid som följd.

Men inte ens en mer närliggande lösning är tillräckligt bra. Det måste vara självklart att alla invånare, också de i Flemingsberg, ska få sin post hem enligt postens normala rutiner. Detta måste lösas omedelbart och polisen, posten och kommunen måste hjälpas åt med de insatser som behövs. Vi måste se till att alla våra invånare har samma rättigheter till grundläggande samhällsservice. Samhället får inte abdikera och låta några hotfulla personer bestämma reglerna!

Ann-Marie Högberg (S)

oppositionsråd