Samråd tillåter bara färre p-platser i Tyresö

Insändarskribenten menar att samrådet om Tyresös framtid är upplagt så att bara en minskning av kommunens p-platser i cnetrala lägen är möjlig.
Insändarskribenten menar att samrådet om Tyresös framtid är upplagt så att bara en minskning av kommunens p-platser i cnetrala lägen är möjlig.

I Mitt i Tyresö den 28 april fanns ett reportage om det samråd om Tyresös framtid som just avslutats. Tyvärr visar intervjun och uttalanden på kommunens hemsida att det finns skäl att misstänka att det tillämpas klassisk härskarteknik i samrådet.

Samrådet sägs visa att Tyresöborna hellre vill ha en hållbar och mänsklig kommun där skärgården, sjöarna och Tyresta med flera skogar bevaras (”blått och grönt”). Det vill säga kommunen vet nu att vi inte vill ha en ohållbar, omänsklig kommun där Tyresta nationalpark avverkats och sjöarna fyllts igen.

För en makthavare som tillämpar härskarteknik är det precis den typen av innehållslösa frågor man ställer. För då kan man sedan föreslå de åtgärder man tänkt från början och låtsas att samrådet gett sanktion för detta.

Den intervjuade projektledaren avslöjar det direkt genom att hävda att samrådet visar att det ska vara färre p-platser i centrala lägen. Dit hör rimligen Trollbäcken C där jag handlar. Jag svarade i samrådet att jag gillade blått och grönt och en hållbar mänsklig kommun och jag vill absolut inte ha färre p-platser.

Vilken kombination av svar skulle fått kommunen att dra slutsatsen att vi vill ha fler p-platser? Om det inte fanns en sådan var ju samrådet meningslöst. Varför inte göra ett ärligt samråd och fråga alla som bor i till exempel Trollbäcken rent ut om de vill ha fler eller färre p-platser?

Av alla resor i Tyresö exklusive jobbpendling sker cirka 90 procent med bil medan jobbpendling till Stockholm domineras av buss. På hemsidan drar projektledaren den orimliga slutsatsen att kollektivtrafik värderas högre än bilfrågor. Det finns inget motsatsförhållande, det är kompletterande system.

Åter presenteras en åsikt man hade före samrådet och som luftiga frågor ger utrymme att motivera med samrådet. Politikerna i kommunen får slå näven i bordet och ta kontrollen över det här!

Trollbäckenbo

Varför inte göra ett ärligt samråd och fråga alla som bor i till exempel Trollbäcken rent ut om de vill ha fler eller färre P-platser?