Sämre sophämtning med Roslagsvatten

Sedan Roslagsvatten AB övertagit sophämtning på öar i Österåkers kommun har det varit en katastrof. Tre gånger på kort tid har soporna inte hämtats.

Åtskilliga är de mejl jag har skickat och de samtal jag har ringt. Jag har talat med ansvariga på Roslagsvatten samt mejlat kommunpolitiker och fått löfte om att detta inte ska upprepas, och trots detta står vår soptunna överfull sedan även denna veckas hämtning uteblivit. Varför har kommunen upphandlat en tjänst som är dyrare för oss och som inte fungerar?

Varför förekommer besynnerligheter som att man vägrar att uppge efternamnet på ansvarig för avfall på grund av hot? Varför kan man inte uppge vilken dag man har för hämtning utan säger att man inte har något speciellt schema? Är det försvarbart att ha en sådan brist på planering? Varför försöker man skylla på att vi kanske inte har kärlet stående synligt och med markering? Varför säger man att man först nu skall försöka lokalisera vår fastighet? Är det en lekstuga för kommunens skattebetalare?