Sämre trafikutbud – till ett högre pris

Angående artiklen ”Förskolebarn drabbas när buss till 4H-gård slopas” den 17 mars:

En representant för Keolis uttalar sig och säger att de ska se vad det finns för brister i det nya busslinjenätet i innerstaden. Då har de ett digert arbete framför sig. Stora Skuggan förlorar bussförbindelser, det gör också Oxenstiernsgatan, Regeringsgatan, Döbelnsgatan-Malmskillnadsgatan och Linnégatan alltmedan Ruddammen får väsentligt sämre trafik. Det får även Karlberg där det finns en pendeltågsstation ett par år till.

Det tas det ingen hänsyn till, det anses tydligen viktigare att anpassa linjenätet efter Citybanan – som tas i trafik om ett par år. Karlavägen förlorar en uppskattad bussförbindelse utefter i stort sett hela gatans sträckning Kungstensgatan–Radiohuset.

Vidare förlorar Rålambsvägen, delar av Hantverkargatan, Pontonjärgatan, Hornsbergs strand och Inedalsgatan bussförbindelser med city. Hållplatser ska slopas och det blir glesare trafik. Åtskilliga brister i det nya linjenätet kan givetvis lätt åtgärdas genom att behålla hittillsvarande linjerna 42, 43, 44, 56 och 62 med i allt väsentligt nuvarande linjesträckningar.

Det planerade linjenätet som är tänkt att införas i sommar kan möjligen glädja den bussoperatör som av SL får betalt per passagerare men det sker till priset av att passagerarna förlorar ett vittförgrenat, flexibelt och användarvänligt busslinjenät.

Det ska dessutom införas i samma veva som SL planerar att höja taxorna, alltså sämre trafikutbud till högre pris.

LB

Skribenten reagerar mot de många försämringarna av busstrafiken.

arkivbild

Det sker till priset av att passagerarna förlorar ett vittförgrenat, flexibelt och användarvänligt busslinjenät.