Sandsopningen förstörde min natt

Angående sandsopningen i Edsberg natten mellan måndag 9 mars till tisdag den 10 mars.

Du käcka maskinförare, som sopade upp all sand från Ribbings väg 57 med omnejd. Första turen kom du 01.00. Andra turen, 02.30 och då var du ännu käckare med stark belysning på ditt fordon som lyste upp en hel del lägenheter.

Att komma mitt i natten och utföra dessa uppdrag är oerhört störande. Det är väldigt frusterande att Sollentunahem eller kommunen som köper in dessa nödvändiga tjänster, tillåter att arbetet utförs på natten. Vi som bor i området, önskar att detta sker på dagtid. Då kan man även passa på att ta p-platserna när de flesta är tomma. Det här kändes hänsynslöst.

Skärpning tack. Kom på dagen nästa vår, så bjuds det på fika!

Elisabeth K-E