Sänk a-kasseavgiften

Svar på insändaren ”Tänk på oss – höj inte arbetsgivaravgiften” den 11 juni:

Enligt fackföreningen Handels så ska en 16-årig butiksanställd utan erfarenhet på till exempel ICA tjäna 75,21 kr i timmen (12 409 kr/månad) medan en anställd med tre års erfarenhet tjänar 126,38 kr i timmen (20 852,70 kr/månad).Detta är en stor bidragande faktor till att dessa arbetsgivare anställer unga. I stället borde man ta dessa pengar och tex sänka a-kasseavgiften för unga. Uppenbarligen så har inte sänkta arbetsgivaravgifter sänkt ungdomsarbetslösheten, då ska man skrota företagsbidraget som vi ger dessa bolag.

Sebastian 23 år