Sänk skatten i stället

Järfälla kommer att få många fler invånare, det vill säga, man får ökade skatteintäkter. Då blir man ju väldigt förvånad när Socialdemokraternas kommunalråd säger (i Mitt i för någon vecka sedan) att vi måste höja kommunalskatten med upp emot fem kronor för att klara investeringar. Vad är det som ska investeras i för att höja kommunalskatten med upp emot sjutton procent eller cirka 20 000 kr per år för en familj? Järfällabor, kräv mer av våra politiker. Det finns ingen anledning att höja våra skatter, de bör däremot sänkas då vi får stark inflyttning till Järfälla tack var ökat bostadsbyggande.

Tommy