”Fel att sänka fartgränsen på Gudöbroleden”

Insändarskribenten tycker det är fel att sänka hastighetsbegränsningen på Gudöbroleden.
Insändarskribenten tycker det är fel att sänka hastighetsbegränsningen på Gudöbroleden.
"På Gudöbroleden har man sänkt fartgränsen och satt upp fartkameror – man måste fråga sig om det är rätt beslut?", skriver insändarskribenten "Boende i Vendelsö".

På Gudöbroleden har man sänkt fartgränsen till 60 kilometer i timmen och satt upp fartkameror.

Har det blivit en förbättring?

Tror inte alla tycker det.

På frågan om varför kameror, svarar ansvariga att det blir färre olyckor.

Men jag menade att Gudöbroleden är en farlig väg utan vägren, vilket medför singelolyckor och tillbud.

På det svarar man att det inte är några problem med olyckor här.

Återigen, varför kameror?

Väl medveten om att hastighet inte bara handlar om bilens framfart utan också om hur människor i dess närhet upplever hastigheten tycker jag att den tidigare 70-gränsen är att föredra. Mindre irritation och lättare att vara laglydig.