Sänkning blev en höjning

Hur tänker egentligen Trafikverket angående Lännavägen genom villaområdet och Balingsnässkolan, där villaägarna har sina utfarter och massor av barn ska ta sig till och från skolan? Dessutom viltstråk med massor av olyckor genom åren. I stället för att sänka hastigheten från 50 till 40 kilometer i timmen så höjer man till 60, 10 mer än på själva Storängsleden. Vi boende och föräldrar är upprörda!

Jane Barger, Balingsnäs