ANNONS

Satsa mer på skola och höjda lärarlöner

Kaos på skola. OBS! GENGREBILD
Ulla-Karin Ervik, ordförande i Lärarförbundet Tyresö, skriver att Sveriges dåliga resultatet i Pisas kunskapsmätning är allvarligt.
ANNONS

Nyheten har slagit ner som en bomb: Sverige är det land som rasar allra mest i den stora kunskapsundersökningen Pisa. Resultaten sjunker som en sten, likvärdigheten minskar även inom Tyresö kommun och skillnaden mellan flickor och pojkar ökar. Det är allvarligt!

En vecka efter att Pisa-resultatet presenterades hyllade världen än en gång kunskap och årets Nobelpristagare. Vi vet att nyckeln till att vända den nedåtgående trenden med låga kunskapsresultat är lärarna.

Det är med nyfikenhet och en bra förebild i klassrummet som framtida fysiker, kemister, ekonomer, medicinare och lärare föds. Lärarna i Tyresö har inte de bästa förutsättningarna i dag. Många lärare hinner inte vara lärare.

Ökad administration tar tid från undervisningen. Ett yrke som borde vara ett drömyrke väljs bort på grund av för låg lön. I Tyresö kommun är det tydligt att styrande politiker inte prioriterar skolan.

I 2014 års budget finns ingen antydan om en satsning på uppvärderade lärarlöner. Lokalhyran tär hårt på flera av kommunens skolor samtidigt som man infört ”en skola för alla” det vill säga att elever med särskilda behov inkluderas i stora klasser, många gånger utan möjlighet att få det stöd de har rätt till enligt skollagen.

Lärarförbundet anser att skola, lärare och elever måste få kosta. För utan bra lärare blir det inga innovationer, nya upptäckter och genombrott. Vare sig små eller stora.

Ulla-Karin Ervik, ordförande Lärarförbundet, Tyresö

För utan bra lärare blir det inga innovationer, nya upptäckter och genombrott.

ANNONS
ANNONS