Satsa mer pengar på Tyresös skolbarn

Tyresös skolbudget bantas 2014, enligt insändarskribenterna.
Tyresös skolbudget bantas 2014, enligt insändarskribenterna.

Rektorerna på Tyresös skolor har nyligen informerat om att ingen uppräkning av pengarna till skolans budget kommer att ske under 2014!

Pisa-undersökningen kom som en kalldusch. Återigen kom det tunga beskedet att kunskapsnivåerna inom ämnesområdena matematik, naturvetenskap och läsförståelse sjunker. I jämförelsen placerar sig Sverige bland de allra sämsta.

Varje dag arbetar vi lärare och övrig skolpersonal hårt för att tillgodose elevers olika behov och stödja deras kunskapsutveckling. Detta i syfte att de ska nå målen och utvecklas till goda demokratiska medborgare.

Att vara med och skapa Sveriges framtid är ingen liten uppgift, det kräver hårt arbete och resurser. Att arbeta som lärare idag är en utmaning men vi tycker ändå att vi har världens viktigaste yrke. Svensk skola, likt andra områden inom välfärden, drivs med knappa resurser.

I Tyresö och på den skolan vi arbetar finns inte budget för att öka lärartätheten, anställa skolsköterskor och kuratorer på heltid, sätta in vikarier vid sjukdom. Vi är alla viktiga byggstenar i skolan och tillsammans kan vi skapa de bästa förutsättningarna. Hur ska vi lyckas skapa dessa goda förutsättningar om många av dessa byggstenar saknas?

Skolbudgeten 2014 blir ännu snävare, ingen hänsyn har tagits till inflation, löneökningar eller andra kostnader då skolan får samma peng som detta år.

Återigen har man valt att skära ner på skolan. Eleverna är de som blir lidande i första hand. Även lärarnas arbetsbörda ökar och det i sin tur leder till att allt fler bränner ut sig, då behövs det sättas in vikarier och i slutändan kostar det mer. Alla elever får inte det stöd som de enligt skollagen har rätt till och som behövs för att de ska nå målen och även prestera goda resultat.

Vi hoppas att Tyresös kommunpolitiker tar sin del av ansvaret och ser möjligheten att faktiskt satsa på skolan och barnen som är vår framtid. Att tro att resultaten i skolan förbättras när resurserna minskar är något vi tycker är ogenomtänkt. Nu har Tyresös politiker chansen att ge kommunen årets bästa och viktigaste present – en justerad och ökad budget för skolan! Under valåret är vi säkra på att skolfrågor kommer att diskuteras flitigt.

Vi hoppas att vi kan se att Tyresö faktiskt vågar ta steget och satsa på skolan och tillföra mer resurser.

Pedagoger på en av Tyresös kommunala skolor