Satsa överskottet på musik för fler

Använd kulturnämndens överskott till en framtidssatsning som är bra för oss alla! ABBA, Beatles, Avicci, Robyn, Mozart med flera förgyller våra liv genom sin musik.

Vi bör se till att fler i Nacka får chansen att utveckla sin musikalitet. Det ger oss tillgång till mer och bättre musik att njuta av. Att musikbranschen är en klimat-smart framtidsbranch som skapar arbetstillfällen är alla överens om. Det ger jobb och pengar till kompositörer, musiker, producenter, musikaffärer etcetera

Alla bör kunna se fördelarna med att låta fler delta i musikskolans verksamhet, och verksamheten i sig får gärna breddas till att omfatta fler kulturyttringar och bli en kulturskola. Vi vill öppna upp för en målgrupp som i dag till stora delar är utestängd, genom lägre avgifter. Detta ryms inom den befintliga budgeten som i dag visar ett överskott på två miljoner kronor. Men Nackas majoritet går hellre åt andra hållet. De höjer avgifterna och använder kulturnämndens två miljoner kronor till att täcka andra kommunala underskott. Vi vill i stället ha en kultur som når alla!

Kulturnämndens

Mattias Qvarsell (S),

Andre vice ordförande

Ewa Jäderberg (S,) ledamot Lars Örback (V, ersättare

Aron Bengtegård (V),

ersättare

Åsa Marnell (MP, ledamot