Satsa på barnläkare på vårdcentralerna

För att ett växande Stockholm ska ha Sveriges bästa vård för barn och unga behöver barns behov av sjukvård tillgodoses även för de kommande åren. Hälso- och sjukvården i Stockholms län måste utvecklas i takt med det ökande antalet nyfödda barn och deras behov. Därför föreslår Kristdemokraterna en satsning på att anställa fler barnläkare på vårdcentralerna och husläkarmottagningarna i Danderyd.

Trots att vi i Sverige har det bra materiellt i tider av ekonomisk oro i världen vet vi att barn och unga i Danderyds kommun mår dåligt. Inom sjukvården ser vi det inte minst när det gäller psykisk ohälsa, allergier, fetma och, inte minst, diabetes där diabetes typ 1 ökar hos i synnerhet yngre barn. Behoven av att få professionell hjälp utan långa väntetider finns under såväl småbarns- som tonårstid.

När barnen och deras familjer behöver akut sjukvård vill vi säkerställa att primärvåren, där den största delen av sjukvårdens verksamhet sker, har en tillräcklig bemanning av specialiserade barnläkare för att varje barn ska få bästa möjliga bemötande. Barnläkare är vana att bedöma förskolebarn och barn under ett år. Särskilt vid akuta tillstånd kan det lilla barnets symtom vara svårtolkade.

Barns och ungas uppväxtvillkor är ett av Kristdemokraternas övergripande prioriterade områden. Efter valet tänker vi prioritera arbetet med att öka antalet barnläkare på Stockholms läns vårdcentraler. En röst på oss innebär att sjukvården för barnen sätts i första rummet – inte i väntrummet.

Ella Bohlin (KD)

Förstanamn till Stockholms läns landsting

Eva Lannerö (KD)

Barnläkare, andranamn till Stockholms läns landsting

Kristdemokraterna vill anställa fler specialiserade barnläkare i primärvården.foto: Mostphotos.com

Trots att vi i Sverige har det bra materiellt i tider av ekonomisk oro i världen vet vi att barn och unga i Danderyds kommun mår dåligt.