Satsa på de äldre och få min röst

Det parti som satsar på mindre barngrupper, mer personal och låter bra vård för våra äldre kosta, det ska jag rösta på i valet. Hittills är det bara luddiga lovord.

Höj kommunalskatten och ge tillbaka till barn och äldre. Nu vill jag se förändring. Satsa på särskilt stöd till de barn som har behov. Låt Agda, 85 år, få den hjälp hon faktiskt förtjänar och låt barngrupperna ha maxantalet 15 barn per tre pedagoger.

Femåringar in i skolan är förkastligt och är bara en sparåtgärd med fritids på eftermiddagagarna.

Låt barn få vara barn. Låt äldre få en värdig och bra ålderdom.

Gisela,

undersköterska/ barnskötare