Satsa på lärarlöner

Att Sverige står inför en nationell lärarkris börjar stå klart för de flesta. Med stora pensionsavgångar och lågt intresse för lärarutbildningen riskerar lärarkrisen att fördjupas. Det kommer också att drabba Sundbyberg stad där exempelvis 27 procent av förskollärarna och så många som 58 procent av speciallärarna går i pension inom tio år.

För att eleverna ska få den bästa utbildningen behövs de bästa lärarna. Skickliga lärare får barn och ungdomar att växa till engagerade samhällsmedborgare. Men motsatsen kan ge allvarliga konsekvenser inte bara för barnen utan i ett längre perspektiv för hela samhället.

Pensionsavgångarna är stora i hela landet och det kommer därför att bli kamp om framtidens lärare. Vägen till att rekrytera dessa går i stor utsträckning via ett förbättrat löneläge. För att vår kommun ska hävda sig i konkurrensen måste de ledande politikerna därför satsa långsiktigt för att höja lärarlönerna. Nu är det upp till bevis!

Styrelsen för Lärarförbundets lokalavdelning i Sundbyberg