Satsa på närfinansiering för lokala småföretagare

Ett mer lokalt förankrat finansieringssystem för små företag är svaret på det lokala näringslivets utmaningar, menar insändarskribenterna.
Ett mer lokalt förankrat finansieringssystem för små företag är svaret på det lokala näringslivets utmaningar, menar insändarskribenterna.

Företagande och näringsliv är grunden för vår välfärd, och det är i de små företagen som de flesta jobben skapas.

Flera undersökningar visar att det som små företag har störst behov av är finansiering och kompetens. Framför allt är finansieringen viktig för att små företag ska kunna födas och växa.

Lösningen på dessa problem är inte nödvändigtvis statliga system och omfattande reformer. I stället kan ett enklare och mer lokalt förankrat finansieringssystem för små företag vara svaret på det lokala näringslivets utmaningar. Vi bör lägga ordet, närfinansiering, till vokabulären.

Genom att små företag kan vända sig till lokala kapitalbolag kan vi skapa nya möjligheter. Kapitalbolagen kan analysera affärsidén och sammanställa ett enkelt investeringsprospekt som man skickar till sitt nätverk av lokala företagare och privatpersoner. De som är intresserade investerar ett mindre belopp och med detta kapital underlättas möjligheten att kunna få låna lika mycket till av banken.

Fördelarna med den här typen av närfinansiering är flera. Det stimulerar nyföretagande, risken för den enskilda investeraren är begränsad, och det skapas ett större lokalt engagemang för det lokala näringslivet.

Formellt finns få hinder för att närfinansiera nyföretagande. Däremot har vi i Sverige inte vanan inne att investera på det här viset. I det perspektivet är det önskvärt att se över möjligheten till riskkapitalavdrag. Det är viktigt att inte bara se den här frågan som en fråga för den som vill starta företag, det erbjuder också en ny typ av sparande. Ett sparande där man på nära håll kan följa hur pengarna används.

Vill vi ha ett starkt näringsliv, jobb och god välfärd behöver vi också en bred diskussion om företagandets villkor. I Sollentuna lever den här diskussionen. Som företrädare för Centerpartiet hoppas vi att den kan spridas. Vi tar vårt ansvar genom att ta upp frågan med lokala företagare, och med företrädare för partiet. Bland annat vid Annie Lööfs besök i Sollentuna den 9 februari.