ANNONS

Sätt stopp för planerat VIP-bygge i Aspudden

Skribenterna vänder sig emot spekulationsbyggen på villatomter i ­Aspudden.
Skribenterna vänder sig emot spekulationsbyggen på villatomter i ­Aspudden.
ANNONS

På Hemnet annonserades i april om nya bostäder i Aspudden. På en liten villatomt vid Erik Segersälls väg 18 planeras ett trevåningshus.

”Ett konceptboende för ett fåtal. I närtid kommer 8 unika lägenheter att släppas till försäljning” för ”VIP kunder som värdesätter ett unikt boende.” Priset per lägenhet är 2 535 000 kronor.

På stadsbyggnadskontoret har ärendet behandlats sedan i december 2014 och rivningstillstånd är beviljat. På en fråga om ”var, när och hur plansamråd enligt gällande regler ägt rum? svarade bygglovshandläggaren: ”Hej, det finns en bygglovsansökan inskickad. Någon planändring har inte gjorts. Den gällande detaljplanen är generös och reglerar inte vilken typ av eller hur många bostäder som uppförs.”.

Detta är mycket märkligt. Vi har svårt att tro att det kan vara tillåtet att uppföra trevåningshus med åtta lägenheter ”för VIP- kunder” på alla små villatomter i Aspudden och i övriga av Stockholms förorter utan att de boende i närheten ges möjligheter att yttra sig.

Den nya röd- grön- rosa majoriteten i Stadshuset har tydligt uttalat sig för att prioritera hyresbostäder. Men den politiken har ännu inte fått genomslag på stadsbyggnadskontoret. Där råder fortfarande den borgerliga marknadsprincipen – vi bygger för dem som betalar mest.

Vi vill uppmana vår politiker i Stadshuset och stadsdelsnämnden att sätta stopp för detta spekulationsbygge. Att det behövs fler bostäder i Stockholm är väl känt och vi inser att även våra närförorter inklusive Aspudden måste bidra till förnyelsen.

Men när så sker så måste det vara inom ramen för en plan där helheten utformas på ett miljömässigt, socialt och estetiskt godtagbart sätt.

De boende i stadsdelen måste ha möjligheter att påverka vad som byggs. Här finns exempelvis stora behov av studentlägenheter och äldreboenden. Samlingslokaler och utrymmen för kultur, sport och föreningsliv är det också ont om. Det skulle behövas ett Kultur- och medborgarhus i Aspudden, i motsats till det helt onödiga huset för VIP-kunder.

Malte Sigemalm, ordförande

ANNONS

Lars Erik Karlsson, pensionärsansvarig Aspuddens

Socialdemokratiska förening

De boende i stadsdelen måste ha möjligheter att påverka vad som byggs.