Sätt upp informationstavla för idrott

Läser med intresse i Mitt i, nummer 12, att Haninge kommun har målet att bli bäst på idrott. Med det ambitiösa målet vore det redan nu på sin plats att starta upp med att vid Torvalla IP sätta upp en stor belyst tavla där kommande aktiviteter annonseras. Har bott i Haninge över 40 år och efterlyst detta vid ett flertal tillfällen utan någon respons från kommunen. Senast för cirka sex veckor sedan skickade jag en skrivelse om detta till kommunen utan något gehör. Med den erfarenheten i bakfickan tvivlar jag på kommunens ambition att bli bäst på idrott.

Idrottsintresserad Haningebo