Sätt upp plank längs Tyresövägen

Ältasjön är ett härligt naturområde som glädjer alla i området. Men där finns ett buller- och miljöproblem som heter Tyresövägen.

Varför har vägen vid sjön inget bullerplank då den trafikeras dygnet runt med en mycket hög belastning av tunga fordon och andra bilar? Det kan inte vara bra, särskilt inte för barnen att behöva växa upp i en sådan bullrig miljö när det finns möjligheter att dämpa oljudet!

Skärpning till kommunen som ansvarar för denna del av staden och tänk på vår fina miljö som man ska kunna njuta av.

Eivor