Sätt upp synliga partikelmätare

Svar på insändaren ”Vem vågar mäta luften i Bromma?” den 20 augusti:

”Vill andas luft” skriver att vi borde mäta luftkvaliteten vid de stora trafiklederna i Bromma. Detta är något som jag skulle vilja se. Människor vill vara miljönyttiga. Information är en god grund för människor att fatta miljövänliga beslut. Jag skulle vilja att staden sätter upp partikelmätningsdisplayer vid lederna, så att bilisterna förstår sina bidrag till de hälsovådliga partikelnivåerna. På så sätt kan folk bli mer miljömedvetna och välja att ställa bilen hemma nästa dag.

Under perioder med dålig luftkvalitet måste också kollektivtrafiken dimensioneras för fler resenärer. På den punkten skulle jag önska att staden driver på landstinget för att hitta nya lösningar till exempel tvåvånings-tunnelbana eller en snabblinje i ett plan ovanför tunnelbanan mellan Vällingby och Alvik. Stockholm ska hela tiden ligga i täten vad gäller senaste miljötekniska innovationer.

Helen Törnqvist (C)