ANNONS

Nya scheman slår även mot boende

Genrebild.
Genrebild.
Mitt i Tyresö har tidigare rapporterat kring omorganiseringen av Björkbackens personal. Nu ryter insändarskribenten "Dotter" ifrån och påpekar att förändringarna varit onödiga och illa skött.
ANNONS

Det är inte bara personal som mår dåligt på Björkbackens äldreboende utan även många av de boende, särskilt de demenssjuka eftersom drastiska förändringar leder till ångest och enorma påfrestningar. De boende måste flytta 2020 enligt kommunens plan för det nya kommunala boendet.

Dessa burdusa personalförändringar hade inte behövt ske nu, framförallt inte vad gäller personalförändringarna på demensavdelningarna. De anställda har försökt att påtala detta för Magnus Lundin som inte ville kännas vid detta.

Schemaförändringar får de anställda att må dåligt, många lider på grund av dålig arbetsmiljö. Arbetssituationen har inte gått att påverka på de avdelningar som är kvar och cheferna har sagt upp sig. Det hade kunnat undvikas om de anställda haft en representant som deltagit i utformning av schema och omorganisation. Personal hade man lyckats behålla ändå. Inte ens de fackliga organisationerna har fått vara med i arbetet kring schema och gruppsammansättning.

Att ändra arbetsfördelningen så att redan belastade funktioner belastas ytterligare är inte det mest effektiva sättet att arbeta på.

För övrigt återstår det i praktiken 7 enheter och inte 4 som artikeln nämner. Bollmoravägen 28 C innehåller två avdelningar: Gullvivan och Blåklockan som ligger på olika plan. Bollmoravägen 28 B innehåller två demensavdelningar: Solrosen och Nejlikan som även dessa ligger på olika plan. Vidare har man två korttidsboenden där det ena är demensinriktatoch det andra är för de äldre som behöver omfattande stöd och hjälp.

Bollmoravägen 28 D innehåller avdelning Kastanjen som har 26 boende, vilket innebär två sidor på samma plan. Avdelningarna har slagits ihop på pappret men inte i praktiken.

Tyresö kommun har blivit certifierad inom demensvården och den utmärkelsen ska alla anställda ta åt sig. Vad gäller ledningen så borde de skämmas!

Dotter

Reaktion på artikeln ”Nya scheman oroar personalen” den 17 april: