Se till att bilisterna respekterar 30-gränsen

Vi får naturligtvis tacka Solna stad för att man nu infört hastighetsbegränsningar på 30 km/tim på alla våra lokala gator i Solna. Tyvärr har det blivit så att bara några enstaka bilister bryr sig om detta på vår Bagartorpsring, trots fem busshållplatser, fem övergångsställen, ut- och infarter till parkeringar, närheten till pendeltåget och affär, skola och ett antal närbelägna förskolor. Hur ska man få bilisterna att visa hänsyn till oss boende längs vägen?

Den enda 30-skylten finns numer vid infarten från Enköpings­vägen och där är det så mycket trafik kors och tvärs att man lätt kan missa den. Man måste sätta upp fler skyltar längs vägen. Kanske ska man sätta in poliskontroller eller fartkameror. Liksom vid infarten till Järvastaden från Enköpingvägen kan en display visa hur fort man kör. Vägbulor kanske kan läggas ned i vägen. Snälla ni på stadsbyggnadsförvaltningen – fixa till något.

Göran Redtzer